top of page

Lisateenused

OSTUEELNE ÜLEVAATUS

Mida Te tegelikult saate, kui kinnisvara ostate?

Kas on tegu kodu ostmisega või kinnisvarasse investeerimisega, on otstarbekas kaasata meie spetsialist kes annab hinnangu ehitise tehnilisele seisukorrale ja dokumentatsiooni koosseisule. (ingl.k. technical due diligence report)

Vaatame Teie objekti üle ning koostame ülevaate ehitise tehnilisest olukorrast, vajadusel teeme ettepanekud remonttööde kavandamiseks ja  kokkuvõtte ehitise dokumentatsioonist.

Vajadusel korraldame ülevaatusel ka termograafia ja õhupidavuse testi.

 

HANGETE KORRALDAMINE

Korraldame kliendi esindajana projekteerimis- ja ehitustööde hankeid. Ehitamine on spetsiifiline ja kulukas tegevus ning seetõttu on ka projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine töömahukas protsess. Kuna ehitustööd maksavad tavaliselt palju, tuleb hangete korraldamisel paljudele spetsiifilistele detailidele tähelepanu pöörata.

Iga möödalaskmine võib kaasa tuua tuhandete eurode kaupa ettenägematuid kulusid.

Levinuimad möödalaskmised hangete korraldamisel on pakkumiste küsimine ilma korralikult ettevalmistatud pakkumise kutseta, mis toob kaasa pakkumiste mittevõrreldavuse ja puuduliku tähelepanu soovitavate tööde ja töövõtupiiride kirjeldamisele. See omakorda võib kaasa tuua olukorra, kus osa töid jääb ehituslepingust välja.

Tänu pikaajalisele kogemusele antud valdkonnas oskame selliseid vigu vältida ning viime hanked läbi koheldes võrdselt kõiki pakkujaid ning saavutades kliendile parima tulemuse.

Omame kogemusi ka projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete läbiviimisel.

 

EHITUSLIKUD KONSULTATSIOONID

Kui täpne tegevuste maht pole veel teada või on vaja vastust mõnele konkreetsele küsimusele. Just ehitusliku tegevuse kavandamise algfaasis võib tekkida mitmeid küsimusi, millele kohe vastuseid saades õnnestub ära hoida ebameeldivaid üllatusi tulevikus.

 • Millal on vaja koostada detailplaneering?

 • Kas pean taotlema ehitusloa või piisab ehitisteatisest?

 • Kuidas ma saan ehitusloa?

 • Kuidas koostada lähteülesanne projekteerijale?

 • Mis on energiamärgis?

 • Kas laudpõranda alla sobib põrandaküte?

Need on vaid mõned näited tekkida võivatest küsimustest ja vahel ei oska kõike isegi küsida.

Pakume konsultatsioone kõikides projekteerimise ja ehituse valdkonnaga seonduvatel teemadel, nii praktilise ehitusega seotud kui ka juriidilistes küsimustes.

 

LEPINGUTE ALANE NÕUSTAMINE

Lepingud on mahukad ja spetsiifilised dokumendid. Ainult juristist lepingute läbirääkimistel ei piisa, vaid on vaja kaasata ehituse spetsialist.

Peamised meie poolt pakutavad nõustamisteenused on:

 • töövõtulepingute koostamine;

 • lepinguliste läbirääkimiste nõustamine;

 • konsultatsioon lepinguliste lahkhelide korral;

Omame laialdast kogemust konkreetsete töövõttude jaoks lepingute koostamisel, kui laiemalt kasutatavate töövõtulepingute üldtingimuste (nt rahvusvahelised FIDIC lepingutingimused ja Eestis kasutatavad ehitusala lepingute üldtingimused) kohandamisel.

 

TERMOKAAMERA

Meie põhiteenuse - ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve, ehitiste ülevaatuste raames, on jooksvad termokaamera uuringud ja sellega tehtavad kontrollid teenuse hinna sees. Vajadusel teostame termokaamera vaatlusi ka eraldi tööna.

 

METALLIDETEKTOR

Meilt on võimalik tellida maapinnast või hoone konstruktsioonidest erinevast metallist esemete otsimist. Kinnistu omanikul võib tekkida sellise otsingu huvi näiteks enne ehitustööde alustamist.

Eestis on metallidetektorit kasutades otsimine keelatud ilma Muinsuskaitseameti väljastatud kultuuriväärtusega asja otsimise loata.

Meie töötaja omab Muinsuskaitseameti väljastatud otsinguluba.

 

Seejuures on oluline teada, et:

 • Kultuuriväärtusega leid kuulub riigile. Kultuuriväärtusega asja leidjal on õigus saada Muinsuskaitseameti määratud ulatuses leiuautasu või leid.

 • Muu peitvara kuulub isikule, kelle kinnisasjast see leiti (maaomanikule). Peitvara leidjal on õigus saada leiutasu peitvara pooles väärtuses.

bottom of page