top of page

Teenused

Ehitusjuhtimine

Kas projekt juhib Sind või Sina projekti?

Selle lihtsa küsimuse sisust ei saada aru enne, kui on jõutud vastuolude ja vaidlusteni töövõtjatega.

Loe edasi

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve on Ehitusseadustikuga nõutud tegevus, mille ehitise omanik peab ehitamise ajaks tagama.

Loe edasi

Tehniline konsultant

Sihtasutus KredEx toetab korterelamute terviklikku rekonstrueerimist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Loe edasi

Projekteerimise projektijuhtimine

See on projektijuhtimise alaliik mille sisu on projekteerimistööde juhtimine peaprojekteerija esindajana.

Loe edasi

Muinsuskaitseline järelevalve

Ehitismälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida ja ehitada ainult vastutava spetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.

Loe edasi

Lisateenused

  • Ostueelne ülevaatus

  • Hangete korraldamine

  • Ehituslikud konsultatsioonid

  • Lepingute alane nõustamine

  • Termokaamera

  • Metallidetektor

Loe edasi

bottom of page