top of page

Projekteerimise projektijuhtimine

Sellega võimaldatakse suurendada hoone energiatõhusust, pikendada selle eluiga, parandada sisekliimat ja tõsta kinnisvara väärtust.

Toetust saab taotleda korteriühistu 15%, 25% ja 40% (sealjuures Ida-Virumaal kuni 50%) rekonstrueerimistööde ulatuses ehitustööde kogumaksumusest ja 50% tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Toetuse saamiseks on taotleja kohustatud kasutama tehnilise konsultandi abi.

Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud vastava korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami ning on kantud SA KredEx kodulehel avaldatud tehniliste konsultantide nimekirja.

Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kes on teiste osapooltena kaasatud rekonstrueerimisprotsessi.

 

 

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis ning seega peab leping ühistu ja konsultandi vahel olema kehtiv kuni rekonstrueerimistööde lõpuni.

Meie tehnilistel konsultantidel on pikaajaline (üle 15.a) kogemus nii projekteerimis- kui ehitustööde juhtimisel ja omanikujärelevalve teostamisel. Need praktilised kogemused ja oskused võimaldavad anda kindluse soovitud tulemuse saavutamiseks.

bottom of page