top of page

Omanikujärelevalve

Asjatunliku omanikujärelevalve kasutamine on täiendav kindlustus ehitustööde kvaliteedi saavutamiseks.

Omanikujärelevalvet võib teha ainult kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Omanikujärelevalve ei tohi olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle üle ta järelevalvet teeb.

Omanikujärelevalve eesmärk on tagada:

  • ehitusprojekti järgne ehitamine;

  • ehitamise dokumenteerimine;

  • ehitustööde kvaliteet;

  • ehitustööde ohutus inimesele ja keskkonnale.

Omanikujärelevalve tegemist reguleerivad:

 

 

Lisaks õigusaktides nõutavale võib omanik vastava soovi korral koos omanikujärelevalve teenusega tellida ka muid seonduvaid teenuseid (sh nt ehituskoosolekute juhtimist ja protokollimist, ehitaja aktide ja arvete kontrolli, muinsuskaitselist järelevalvet, garantiitööde tegemise korraldamist jt projektijuhtimise ja ehitustjuhtimise tegevusi).

bottom of page